fbpx

Påmeldingsvilkår

Påmelding er bindende. Når vi har mottatt din påmelding sender vi invitasjon, kurslitteratur og faktura som bekreftelse. Ved påmelding til reserveplass er påmelding først bindende etter at du har akseptert en tilbudt plass. Plass kan i samråd med oss overgis til en annen person.

Avbestilling

Avbestilling skal skje skriftlig. Ved avbestilling av kurs gjelder følgende vilkår:

  • Ved avbestilling 31 dager eller mer før kursstart, debiteres en utgift på 500 SEK.
  • Ved avbestilling 30-15 dager før kursstart, debiteres halve kursavgiften.
  • Ved avbestilling 14-0 dager før kursstart, debiteres hele kursavgiften.

Om deltager ikke møter til kursstart, alternativt avbryter pågående kurs, debiteres hele kursavgiften. Tilstedeværelse er obligatorisk under hele kurset. Ved avbestilling tilbakebetales eventuelt gjenstående beløp til konto oppgitt av kunden.

Sykdom

Om du på grunn av plutselig sykdom ikke har mulighet til å møte eller fullføre kurset, får du ta kurset på nytt ved et annet tidspunkt mot en administrativ avgift på 500 SEK. Kursavgiften må allikevel betales til den opprinnelige forfallsdatoen. Sykdom skal meldes fra om umiddelbart, bekreftes av lege og må være noe som ikke kunne vært forutsett ved tidspunktet for påmelding.

Ombooking

Ombooking skal skje skriftlig. Ved bytte til en annen kursdato gjelder følgende vilkår:

  • Ved ombooking 31 dager eller mer før kursdato, debiteres ingen avgift.
  • Ombooking 30-0 dager før kursstart godtas ikke.
  • Ved ombooking gjelder den opprinnelige forfallsdatoen på faktura.

Kursmateriale

Kursmateriale og kurslitteratur inngår i kursavgiften. Fratrekk på kursavgiften istedenfor kurslitteratur godtas ikke. Etter fullført kurs mottar du et diplom som bevis på din deltagelse.

Betaling

Kursavgiften faktureres ved påmelding. Følgende betalingsalternativer tilbys:
Firma: faktura har forfall innen 20 dager, tidligst 90 dager før kursstart.
Privatpersoner: faktura har forfall innen 10 dager, tidligst 90 dager før kursstart

Ved betalingspåminnelse tilkommer på 60 SEK, som også gjelder for delbetaling. For juridiske personer/bedrifter er avgiften 450 SEK. Ved inkassokrav tilkommer ytterligere en avgift på 180 SEK. Ved forsinket betaling tilkommer en rente på 18% årlig.

Avlyst kurs eller bytte av kursleder

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs, hvor selvsagt innbetalte avgifter tilbakebetales. Erstatning utover dette betales ikke. Vi forbeholder oss også retten til å bytte kursleder ved sykdom eller andre hindringer.