fbpx

Om oss

Norsk Institutt for Sorgbearbeiding er en utdanningsinstitusjon hvor vår hensikt er å gi mennesker tilgang til en konkret metode for følelsesmessig bearbeiding etter dødsfall, skilsmisser og andre tap. Vårt formål er å hjelpe så mange mennesker som mulig med sorgbearbeiding.

Politisk og religiøst uavhengige

I tråd med vårt formål er vi ikke knyttet til noen religion, politisk institusjon eller annen bevegelse av noe slag.

Kunnskap er nøkkelen

I vårt samfunn lærer vi oss mye om hvordan vi skal skaffe oss ting. Samtidig lærer vi oss urovekkende lite om hvordan vi kan få det bedre når vi opplever et tap. Mangel på kunnskap ofte det største hinderet for å bearbeide og forløse sorg. Vi forsøker derfor spre kunnskap om sorgbearbeiding gjennom kurs både for sørgende og fagfolk. Vi holder til og med foredrag og gir ut bøker.

Våre kursdeltagere

Til vårt workshop egen bearbeiding kommer mennesker som er rammet av alle typer tap. Det kan handle om dødsfall, skilsmisser, tillitsbrudd, sykdom, misbruk eller noen av de dusinvis andre tap mennesker kan rammes av. I et trygt og sikkert miljø gir vi støtte og formidler praktiske verktøy for sorgbearbeiding til våre deltagere. Ved å bearbeide og forløse sin egen sorg finner kursdeltagerne tilbake til den energien og livsgleden de en gang hadde.

Utdanner andre veiledere

Utover det å hjelpe sørgende utdanner vi også andre som møter og hjelper mennesker i sorg. Blant de som går vårt sertifiseringskurs hjelpe andre er det psykologer, terapeuter, coacher, sosionomer, vernepleiere, ledere og sjefer på ulike nivåer. Det går også personer som ut fra egen erfaring med sorg vil hjelpe andre.

Fornøyde kursdeltagere

Studier viser at hele 29 av 30 av de som går våre kurs anbefaler de til andre. Dette gjør de til og med et år etter avsluttet utdanning. Resultatene og tilfredse deltagere består. Med rett verktøy, god støtte og villighet til å gjøre indre arbeid er det mulig for alle å gjenvinne energi, glede og tilstedeværelse.

Våre tjenester

Foredrag

•   Skap det livet du ønsker – Dump bagasjen
•   Under sorgen venter gleden (UR Samtiden Sverige)

Kurs

•   Workshop – Egen bearbeiding
•   Sertifiseringskurs – Hjelpe andre

Bøker

•   Sorgbearbeiding – Test på norsk / Kjøp fra Adlibris.no
•   När brustna hjärtan läker (ebok på svensk)

Visjon, hensikt, formål og verdigrunnlag

Vår visjon er et friskt og velfungerende samfunn der både glede og sorg er en naturlig del av menneskers hverdag.

Vår hensikt er å hjelpe så mange mennesker som mulig med følelsesmessig bearbeiding ved alle typer tap og forandring.

Vårt formål er å gi så mange mennesker som mulig tilgang til en konkret metode for følelsesmessig fullbyrdelse ved alle typer tap og forandring

Vårt verdigrunnlag

  • Vi tilbyr et trygt og sikkert miljø
  • Vi sørger for et personlig og profesjonelt møte
  • Vi respekterer det unike hos hvert menneske
  • Vi tror på menneskets evne til egen bearbeiding
  • Vi bygger vår virksomhet på praktisk erfaring av egen og andres bearbeiding

Kontakt oss gjerne om du vil vite mer om oss og vår virksomhet. Vi er her for deg.