fbpx

Fakta om sorg

Sorg er en normal og naturlig følelsesmessig reaksjon på et tap av noe slag. Sorg er alle de ofte motstridende tanker og følelser som våre tap vekker i oss. Hvordan tapene oppleves er individuelt, men dødsfall og skilsmisser er oftest smertefulle.

Eksempel på tap

Mange tenker at sorg henger sammen med dødsfall og skilsmisser. En sorgreaksjon kan derimot utløses av en rekke ulike tap og forandringer. Noen eksempler kan være: samlivsbrudd, overgrep av ulik sort, relasjonsproblematikk (partner, foreldre, søsken, barn, venner), egen eller andres sykdom, å miste et husdyr eller at livet ikke ble som man hadde håpet på.

Vanlige sorgreaksjoner ved tap og forandring er:

  • En følelse av å være nummen
  • Humørsvingninger
  • Konsentrasjonsvansker
  • Uregelmessig søvn
  • Forandrede matvaner
  • Energitap

Hvordan reaksjonene ser ut i praksis er selvsagt individuelt, og kan til og med endre seg hos den enkelte over tid. Det vi beskriver er ingen tidsbestemt prosess som skjer i stadier, men mer som en flom som bølger frem og tilbake. I denne sammenheng kan det også være gunstig å nevne at det ikke er tiden som avgjør om sorgen forløses, men hva man bruker tiden til.