fbpx

Myter om sorg

Det å kjenne på sorg når man opplever et tap er normalt og naturlig. Derimot savner de fleste av oss kunnskap om hvordan man gjennomfører en sorgbearbeiding. Dessverre florerer det i vårt samfunn masse myter om sorg. Manglende kunnskap og isolering er hovedårsakene til at sorg forblir uforløst.

Et eksempel på dette er at sorg ofte forveksles med depresjon. Medisinering gir i disse tilfellene bare en kortsiktig lindring.

Mange av samfunnets forestillinger om hvordan man skal håndtere tap kan summeres i seks myter. Disse er så vanlige at de fleste av oss kan kjenne dem igjen.

Her er de vanligste mytene:

  • Ikke vær lei deg
  • Vær sterk (for andres skyld)
  • Sørg alene
  • Tiden leger alle sår
  • Erstatt tapet
  • Hold deg sysselsatt

”Tiden leger alle sår” er et eksempel på en myte som får oss til å tro at vi kommer til å få det bedre om bare tiden går. Vi kjenner til mennesker som har ventet i 20-30 år eller lengre, uten å få det bedre. Tvert i mot så blir deres smerte verre. Det er sant at å bearbeide sorg krever tid. Det er imidlertid ikke selve tiden som gir helbredelse, det er hva man bruker tiden til som er avgjørende.