fbpx

Egen bearbeiding – Workshop

I 2024 holdes kurs kun i Sverige. Besøk gjerne www.sorg.se/kurser for mer informasjon om aktuelle datoer og steder.

Kurslengde: Tre dager
Sted og dato: Besøk gjerne www.sorg.se/workshop for aktuelle datorer.
Avgift: SEK 8 900,- (Kr. ca 8 600,-). Det er mulig å dele opp betalingen i to eller tre.

Workshop i sorgbearbeiding er til for deg som er rammet av sorg, krise eller forandring. Workshopen gir deg tilgang til en konkret metode for å langsiktig og vedvarende bearbeide sorgen og smerten av ulike tap og forandringer.

Verktøy og kunnskap om bearbeiding

Å kjenne på sorg når man opplever et tap er normalt og naturlig. Derimot mangler de fleste kunnskapen om hvordan man gjennomfører sorbearbeiding. Sørgende får ofte høre velmente men misvisende kommentarer som ”det blir bedre”, ”du må være sterk for barnas skyld” og ”livet går videre”. En vanlig misoppfattelse er at sorg er en automatisk prosess som skjer i stadier, og at man med tiden bearbeider den. Det er sant at det tar tid å bearbeide, men det er hva man fyller tiden med som avgjør om man faktisk får bearbeidet eller ikke. Manglende kunnskap om sorgbearbeiding er den største årsaken til at sorg forblir ubearbeidet. Kurset gir deg verktøy og kunnskap om hvordan du på en vedvarende måte kan bearbeide og forløse din  sorg.

Kursbeskrivelse

Kurset strekker seg over tre dager og har i samsvar med vår grunntanke, et følelsesmessig fokus. På kurset får du gjennomgå egen sorgbearbeiding ved hjelp av metoden. Det innebærer å undersøke hvilke tap som har påvirket ditt liv, samt gjennomføre de handlinger som kreves for å bearbeide og forløse sorgen rundt det som er ufullstendig. Å bearbeide sorgen av et tap gjør det mulig for oss å slippe taket og gå videre med ny energi og glede.

Den egne bearbeidingen foregår vekselsvis med forelesninger om sorg og sorgbearbeiding, noe som gir deg en dypere forståelse av hva uforløst sorg er og hva det er i metoden som hjelper. Kurset gir deg også verktøy til å gjennomføre ytterligere sorgbearbeiding etter kurset.

Kursopplegg

Før kursstart anbefaler vi å lese boken Sorgbearbeiding, som vi sender til deg når du er påmeldt. Gjennom å lese å reflektere rundt dine gamle forestillinger om sorg forbereder du deg mentalt til kursets sorgbearbeiding. Innledningsvis vil vi sitte i en større gruppe på 15-20 personer. Vi presenterer oss kort for hverandre, gå gjennom kursopplegget og diskuterer hvordan vi kan støtte hverandre. Når vi gjør vår individuelle sorgbearbeiding vil vi være i mindre grupper på 3-4 personer. Disse gruppene vedvarer under hele kurset. Vi lærer ut en metode, gir støtte og veiledning, samt tilbyr et trygt og sikkert miljø –  men det er du som gjennomfører din egen bearbeiding.

Hva er sorg?

Sorg er den normale og naturlige følelsesmessig reaksjonen på en forandring av noe slag. Dødsfall og skilsmisser er det som oftest assosieres med sorg. Andre eksempler av tap som  kan være årsak til sorg er seperasjon, overgrep, konflikter, tap av drømmer, mangel på trygghet, tap av tillit, egen eller andres sykdom, det å miste et husdyr eller å flytte. Konsentrasjonsvansker, lite energi og humørsvingninger kan ofte bunne i uforløst sorg. Uansett om tapet skjedde nylig eller for lenge siden kan det begrense ditt liv.

Praktisk kursinformasjon

Kurslengde: Kurset omfatter 3 dager.
Dato og tid: Besøk gjerne www.sorg.se/workshop for aktuelle datorer. Kurs kl.09:00 til 17:00 hver dag.
Kurssted: Oslo Vandrerhjem (Glassgården), Haraldsheimveien 4, Oslo
Kursleder: Anders Magnusson
Avgift: SEK 8 900,- (Kr. ca 8 600,- mva fritak).  Det er mulig å dele opp betalingen i to eller tre. Det tilkommer da en administrativ avgift på SEK 100,- per delbetaling. Skulle du ønske å dele opp din betaling vennligst skriv det i kommentar feltet ved påmelding.

I kurset inngår:

  • Verktøy for egen sorgbearbeiding
  • Kunnskap om sorg og sorgbearbeiding
  • Boken ”Sorgbearbeiding” (sendes etter at vi har mottatt din påmelding)
  • Kurs- og forelesningsmateriell

Undervisningsformer: Forelesninger foregår vekselsvis med individuelt arbeid, diskusjoner og gruppearbeid. På kveldstid behøver deltagerne å sette av en time til hjemmeoppgaver. Kursleder Anders kommuniserer på lett forståelig svensk, mens assistent Joakim oversetter til norsk ved behov. Kurslitteratur og oppgaver kommer til å være på norsk.

Annen informasjon: Ikke planlegg andre ting under kurset. Alle deltagere behøver tilstedeværelse hele kurset. Det kan til og med være bra å ikke ha andre aktiviteter på kveldene, og å sette av tid etter kurset for hvile og refleksjon.

Kost og losji: Vi serverer kaffe og frukt gjennomgående under dagen, smørbrød på formiddagen og fruktsmoothie med kake på ettermiddagen. Normalt inkluderer ikke lunsj i kursavgiften, men på Oslo Vandrerhjem tilbyr vi lunsjbuffé. Hvis du kommer fra en annen by, kan du bestille overnatting på Oslo Vandrerhjem.